Η γιορτή της μητέρας με το Β3

ΑΠΟ: msifakaki - Μάι• 09•15
Οι μαθητές του Β3 δημιούργησαν όμορφες κάρτες για τη γιορτή της μητέρας χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας Α-Β.

giortiMamas 4 giortiMamas 1 giortiMamas 9 giortiMamas 7 giortiMamas 10 giortiMamas 5 giortiMamas 8 giortiMamas 11 giortiMamas 2 giortiMamas 3 giortiMamas 6

Σχολιάστε

Top