Κόμικς από το Γ2

ΑΠΟ: msifakaki - Ιουν• 08•15
Οι μαθητές του Γ2 χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό για τη Γλώσσα Γ-Δ, δημιούργησαν σε πολύ λίγο χρόνο τα παρακάτω κόμικς:
comicC2 10
comicC2 4
comicC2 7

comicC2 1

comicC2 5

comicC2 9

comicC2 8

comicC2 6

comicC2 3

comicC2 2

comicC1

Σχολιάστε

Top