Πασχαλινές δημιουργίες στο TuxPaint από το Ε1.              

Πάσχα με το Δ1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 21•15

Πασχαλινές δημιουργίες στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ1.

Πάσχα με το Β3

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 08•15

Πασχαλινές δημιουργίες στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β3.  

Πάσχα με το Β2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 08•15

Πασχαλινές δημιουργίες στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2.    

Πάσχα με το Β1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 08•15

Πασχαλινές δημιουργίες στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β1.  

Ελεύθερο Θέμα από το Δ2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 08•15

Ελεύθερο θέμα στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ2.

Ελεύθερο Θέμα από το Δ1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 08•15

Ελεύθερο θέμα στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ1.

Πάσχα με το Γ2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 08•15

Πασχαλινές ευχές στο LibreOffice Writer (με ζωγραφιές στο TuxPaint) από το Γ2.

Πάσχα με το Γ1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 08•15

Πασχαλινές ευχές στο LibreOffice Writer (με ζωγραφιές στο TuxPaint) από το Γ1.

Top