Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γ1.

Χριστούγεννα με το Ε1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 02•15

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ε1.

Χριστούγεννα με το Β3

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 02•15

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β3.

Χριστούγεννα με το Β2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 02•15

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2.  

Χριστούγεννα με το Δ2

ΑΠΟ: msifakaki - Μαρ• 31•15

Χριστουγεννιάτικες κάρτες στο LibreOffice Writer από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ2.  

Χριστούγεννα με το Δ1

ΑΠΟ: msifakaki - Μαρ• 31•15

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο Tuxpaint), από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δ1.

Χριστούγεννα με το Β1

ΑΠΟ: msifakaki - Μαρ• 31•15

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές στο Tuxpaint, από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β1.

Χριστούγεννα με το Ε2

ΑΠΟ: msifakaki - Μαρ• 24•15

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ε2.  

Χριστούγεννα με το Γ2

ΑΠΟ: msifakaki - Μαρ• 24•15

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γ2.  

Top