Ζωγραφίζοντας το διάστημα με το TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2.

Το χωριό του Β2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 14•15

Ένα χωριό από όμοια σπιτάκια ζωγράφισαν στο KolourPaint οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2.  

Το χωριό του Β1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 14•15

Ένα χωριό από όμοια σπιτάκια ζωγράφισαν στο KolourPaint οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β1.  

Τραγούδια από το Δ2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) απο το Δ2.  

Τραγούδια από το Δ1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Τραγούδια στο LibreOffice Writer (και ζωγραφιές στο TuxPaint) απο το Δ1.

Συμβουλές από το Γ2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Συμβουλές «Για να μην πονάει το δοντάκι» στο LibreOffice Writer από το Γ2.  

Συμβουλές από το Γ1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Συμβουλές «Για να μην πονάει το δοντάκι» στο LibreOffice Writer από το Γ1.

Στο Διάστημα με το Α2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Ζωγραφίζοντας το διάστημα με το TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Α2.

Στο Διάστημα με το Α1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Ζωγραφίζοντας το διάστημα με το TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Α1.

Στο Διάστημα με το Β1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Ζωγραφίζοντας το διάστημα με το TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β1.  

Στο Διάστημα με το Β3

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 10•15

Ζωγραφίζοντας το διάστημα με το TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β3.  

Top