Οι μαθητές του Β3 δημιούργησαν όμορφες κάρτες για τη γιορτή της μητέρας χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό της Γλώσσας Α-Β.

Τα Μέσα Μεταφοράς από το Γ1

ΑΠΟ: msifakaki - Ιουν• 08•15

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με θέμα τα Μέσα Μετοφοράς από τους μαθητές του Γ1. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr […]

Παρουσιάσεις από το Δ1

ΑΠΟ: msifakaki - Ιουν• 01•15

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Δ1. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο […]

Παρουσιάσεις από το Ε1

ΑΠΟ: msifakaki - Ιουν• 01•15

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Ε1. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο […]

Παρουσιάσεις από το Ε2

ΑΠΟ: msifakaki - Ιουν• 01•15

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με Ελεύθερο Θέμα από τους μαθητές του Ε2. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο […]

«Μικροί ζωγράφοι» από το Β3

ΑΠΟ: msifakaki - Μάι• 30•15

Μοντέρνα τέχνη στο KolorPaint από τους μαθητές του Β3.

«Μικροί ζωγράφοι» από το Β2

ΑΠΟ: msifakaki - Μάι• 28•15

Το Β2 ζωγραφίζει Modrian:

Τα Μέσα Μεταφοράς από το Γ2

ΑΠΟ: msifakaki - Μάι• 26•15

Παρουσιάσεις στο LibreOffice Impress με θέμα τα Μέσα Μετοφοράς από τους μαθητές του Γ2. Δείτε στο video.sch.gr Δείτε στο video.sch.gr […]

«Μικροί ζωγράφοι» από το Β1

ΑΠΟ: msifakaki - Μάι• 26•15

Μοντέρνα τέχνη στο KolourPaint από τους μαθητές του Β1.

Top