Οι Κανόνες του Γ1 στο LibreOffice Writer. 

Τα ζώα του χωριού (Β2)

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 14•15

Τα ζώα του χωριού στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2.

Τα ζώα του χωριού (Β3)

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 14•15

Τα ζώα του χωριού στο TuxPaint από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β3.

Κανόνες τμήματος Δ1

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 14•15

Οι Κανόνες του Δ1 στο LibreOffice Writer.

Κανόνες τμήματος Δ2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 14•15

Οι Κανόνες του Δ2 στο LibreOffice Writer.

Κανόνες τμήματος Γ2

ΑΠΟ: msifakaki - Απρ• 14•15

 Οι Κανόνες του Γ2 στο LibreOffice Writer.

Top