ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Aρχισυνταξία: Χιώτης Βλάσσης

Συντακτική ομάδα:

Μαραγκάκη Ζένια

Παντοπούλου Μαρία

Παρασκευόπουλος Λευτέρης

Τσαργή Χριστίνα

 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:

Δρόσου Ολυμπία (Φιλόλογος), Σοφία  Τσέκου (Κοινωνιολόγος)

 

Δημιουργία και Διαχείριση εφημερίδας: 

Μπασιάκου Θεοδώρα (Πληροφορικός)

 

 

 

 

Top