Στήλη: Ιστορία


Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας

Κατά το χρονικό διάστημα 18-21 Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης το Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας. Το Συνέδριο διοργάνωσε το

Top