Στήλη: Πολιτισμός


Τα παιδία σε πεδία στην παιδεία

Οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο πολιτιστικό πρόγραμμα συγκρότησαν δικές τους ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, με σκοπό

Top