Νομοθεσία

Ο Νόμος 4547/2018: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
N_4547_FEK_102A_12-06-2018


Ο Νόμος 3699/2008: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

N_3699_2008


Η Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

211076ΓΔ413-12-2018

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης