Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

University of MinnesotaCenter for Infections, Disease Research and Policy

Α΄ Ψυχιατρική κλινική-Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ του Υπουργείου Υγείας

Α΄ Ψυχιατρική κλινική-Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ του Υπουργείου Υγείας 2

Α΄ Ψυχιατρική κλινική-Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ του Υπουργείου Υγείας 3

Centers for Disease Control and Prevention

www.help-line.gr

 www.safeline.gr

www.saferinternet4kids.gr