Μηνιαίο Ιστορικό: Δεκεμβρίου 2017

Οι έννοιες (μεγέθη) μήκος, χρόνος, μάζα και η ιστορικότητά τους

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σχολείου, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 μια ακόμη ενδιαφέρουσα δράση για την νέα σχολική

Top