ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Θεόδωρος  Μπισμπικόπουλος   Δ/ντής του σχολείου

Φιλολογική Επιμέλεια: Αγγελική Ματράκα

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και  μαθητές του σχολείου.

Σχολιάστε