Ερευνητική Εργασία Α4′ Λυκείου. Εθισμός. Εθισμός και παχυσαρκία.

«Εθισμός και παχυσαρκία»

40

 Η  ομάδα μας, ΒΕΦΠ2, απαρτίζεται από 6 άτομα, τους Β. Τουρή, Π. Φελερή, Π. Τζαμαλή, Φ. Τζουάνου, Ε. Τρουπιώτη, Α. Σιούταλου. Κύριο θέμα του τμήματός μας αποτελεί ο εθισμός  και εμείς ασχολούμαστε συγκεκριμένα με τον εθισμό γύρω από το φαγητό. Σκοπός του project  είναι η ανάλυση του εθισμού που σχετίζεται με το φαγητό, καθώς και την κοινωνική, βιολογική ή ψυχολογική επέκταση του φαινομένου. Στοχεύοντας στην επίλυση των παραπάνω προβληματισμών μέσω μιας ερευνητικής εργασίας που υλοποιήθηκε με τη σύνταξη ερωτηματολογίου και συγκέντρωση 60 απαντήσεων , εκ των οποίων το 80% ήταν από κατοίκους του Πύργου και το υπόλοιπο 20% από άλλες περιοχές της Ελλάδας, και 4 συνεντεύξεων (μας απάντησαν δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, μια διατροφολόγος και  ένας ιδιοκτήτης φαστ φουντ) προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, αυτά είναι τα εξής : τι είναι εθισμός, ποια τα αίτιά του καθώς και αν και πώς μπορεί να επιλυθεί. Μέσω των απαντήσεων της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα συντάσσοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εργασία, στην οποία αναδείξαμε ολοκληρωτικά το θέμα μας. Τέλος, ασχοληθήκαμε σε θεωρητικό επίπεδο με την πρακτική της συνέντευξης ενισχύοντας την εργασία με σχετικές πληροφορίες από βιβλία των Κοέν, Μανιόν, Μόρισον και του Βάμβουκα.

 

 

 

 

Σχολιάστε

Top