ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η συντακτική επιτροπή αποτελείται από τους καθηγητές:

Χρονοπούλου Κατερίνα – ΠΕ
Παπαδημητρίου Φωτεινή – ΠΕ
Κρεστενίτη Ρεβέκα – ΠΕ.02

 

Υπεύθυνος για την ανάρτηση των άρθρων στο περιοδικό μας:

Γιωτόπουλος Γιώργος. ΠΕ – 17.08

Top