1,7

Τεχνολογικές κατασκευές

0

Οι μαθητές/τριες  της Α τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας, εκπόνησαν ατομικά έργα τα οποία περιελάμβαναν γραπτές εργασίες και κατασκευές. Συγκεκριμένα, ο κάθε μαθητής/τρια [...]