Εθελοντισμός με το Χαμόγελο του παιδιού

ΑΠΟ: adamkal - Ιαν• 20•19

Ένα πολύ καλό παράδειγμα εθελοντισμού είναι ο οργανισμός  του << Χαμόγελο του παιδιού>>. Θεμέλιος λίθος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι οι εθελοντές, που με τη δική τους πολύτιμη προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου μας. Οι εθελοντές μας απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις πανελλαδικά και καλύπτουν βασικές ανάγκες, τόσο με την ειδικότητά τους όσο και με την εκπαίδευσή τους στις προκαθορισμένες δράσεις του Οργανισμού. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει φροντίδα και καθοδήγηση στους εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις του Οργανισμού. Μηνιαίως πραγματοποιούνται ομάδες εποπτείας από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους. Παράλληλα βασικό μας μέλημα αποτελεί και η ηθική ανταμοιβή των εθελοντών μας. Μέσα στα πλαίσια αυτού του οργανισμού υπάρχουν διάφορες μορφές εθελοντισμού. Αυτές οι μορφές είναι ο ατομικός εθελοντισμός , ο συλλογικός εθελοντισμός/εταιρικός και τακτική – έκτακτη δραστηριοποίηση.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/thumb/

πηγή: http://https://www.hamogelo.gr/gr/el/ethelontismos/

Σχολιάστε

Top