Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ

ΑΠΟ: elkatsig - Απρ• 02•19
Τo Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ είναι συνέχεια της Ζαριφείου Ακαδημίας ή Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης. Η Ζαρίφειος όμως αποτελεί την εξέλιξη του Αρχιγένειου Διδασκαλείου
Επιβατών Ανατολικής Θράκης και του Διδασκαλείου Αλεξανδρούπολης.

Τομείς & Εργαστήρια

1. Παιδαγωγική και Ψυχολογία

  • Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
  • Εργαστήριο Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων
  • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΨΕΕΑ)
2. Θετικές Επιστήμες
3. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Πηγές:

https://new.eled.duth.gr  (1/4/2019)

http://citycampus.gr/  (1/4/2019)

Σχολιάστε

Top