Στήλη 'Περιβάλλον'

Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ” ουσίαν στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας […]

συνέχεια »

Το φυσικό αέριο στην πόλη μας

Το φυσικό αέριο είναι αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρό αριθμό ατόμων άνθρακα. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των […]

συνέχεια »

Κλιματική αλλαγή … μας ανησυχεί;

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται […]

συνέχεια »
Top