Η αξία της Δημοκρατίας στα «Ελληνικά» του Ξενοφώντα

Η αξία της Δημοκρατίας στα «Ελληνικά» του Ξενοφώντα

                Η δημοκρατία, ήταν ένα πολίτευμα που αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα και απέβλεπε στην πιο δίκαιη κατανομή των εξουσιών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε πολίτη. Ο αντίπαλος αυτού του πολιτεύματος, ήταν το ολιγαρχικό πολίτευμα που στο κείμενο του Ξενοφώντα κύριος εκπρόσωπός του ήταν οι Τριάκοντα με τον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησής τους.

                Στη διακυβέρνηση των Τριάκοντα οι πολίτες, είχαν ελάχιστα δικαιώματα, ενώ ήταν αναγκασμένοι να στηρίζουν το πολίτευμα και κυρίως τις αποφάσεις του ακόμα και αν δεν συμφωνούσαν με αυτές. Τέτοια στοιχεία παρατηρούνται στο κείμενο του Ξενοφώντα στο σημείο που ο Κριτίας αποφασίζει μόνος του, ουσιαστικά, την διαγραφή του Θηραμένη από την λίστα των τριών χιλιάδων χωρίς την επίσημη γνώμη των βουλευτών. Επίσης, η βιαιότητα του ολιγαρχικού καθεστώτος, φαίνεται και στο σημείο που ο Θηραμένης είχε πέσει ικέτης στον βωμό της βουλής, καθώς ο Κριτίας για να τον σκοτώσει δεν δίστασε να διαπράξει ιεροσυλία.

                Σε πλήρη αντιδιαστολή με το ολιγαρχικό αυτό καθεστώς, το δημοκρατικό πολίτευμα δεν διαπράττει ασεβείς πράξεις απέναντι στους θεούς και δεν αποφασίζει μόνο του για σημαντικά θέματα. Την αξία της δημοκρατίας μάλιστα, την κατάλαβαν από νωρίς κάποιοι άνθρωποι στην Αττική που τελικά όχι μόνο κατάφεραν να αποκαταστήσουν την δημοκρατία, αλλά μπόρεσαν να πείσουν και τους περισσότερους από τους οπαδούς των ολιγαρχικών να συνάψουν ειρήνη και να σταματήσουν τον πόλεμο μεταξύ τους που είχε ήδη αρχίσει.

                Το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι σκότωναν συγγενείς τους στον μεταξύ τους πόλεμο και το γεγονός πως το καλύτερο πολίτευμα στο οποίο μπορούσε ο κάθε ενήλικος πολίτης να εκφράζεται ελεύθερα ήταν η δημοκρατία, οδήγησαν τα πλήθη στην ανατροπή των ολιγαρχικών. Όμως, η δημοκρατία όχι μόνο είναι καλύτερη για τις ελευθερίες που προσφέρει, αλλά και γιατί ακόμα και τους Τριάκοντα δεν θα τους εκδικηθεί αν αυτοί μετανιώσουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, με το οποίο η δημοκρατία σαν πολίτευμα υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου ακόμα και σήμερα.

                Συνοψίζοντας, η δημοκρατία σε αντιδιαστολή με τα ολιγαρχικά καθεστώτα είναι πιο καλή, πιο δίκαιη και πιο ελεύθερη σαν πολίτευμα το οποίο μόνο ζει από τον πλουραλισμό στις απόψεις των πολιτών και τους δίνει την ευκαιρία να επανορθώσουν τα λάθη τους σε περίπτωση που δεν κάνουν κάτι σωστά.

Χρήστος Πλαβούκος ( Α3)

Σχολιάστε

Top