Εφηβικά πρότυπα

Εφηβικά πρότυπα

      Όλοι στην ζωή μας έχουμε στο μυαλό μας ένα εξιδανικευμένο πρόσωπο που λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση και ιδιαίτερα σε μας τους νέους. Δύο απο τους σημαντικότερους τομείς από τους οποίους οι νέοι αντλούν τα πρότυπα τους, είναι το φιλικό και οικογενιακό τους περιβάλλον αφενός και ο χώρος της τηλεόρασης και της δημοσιότητας αφετέρου.
Όμως περισσότερο αντλούν από τον οικογενειακό τομέα, γιατί εχουν μεγαλύτερη επαφή με τα πρόσωπα αυτά.Έτσι, διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους, κερδίζοντας στοιχεία συμπεριφοράς και χαρακτήρα από τα πρόσωπα αυτά και τα ενσωματώνουν στον δικό τους χαρακτήρα. Μέσα απο το περιβάλλον τους μπορούν να φιλτράρουν τα στοιχεία που θα πάρουν από τον κάθε  άνθρωπο που βλέπουν ως πρότυπο και να διατηρήσουν τα στοιχεία εκείνα που σε κάθε έναν από αυτούς ταιριάζουν. Σε αντίθεση τα πρόσωπα που βλέπουμε στην τηλεόραση και νομίζουμε ότι ειναι ιδανικά δεν μπορούν να θεωρηθούν πρότυπα μας, καθώς δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε βάθος τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά τους. Έτσι ειδωλοποιούμε τα πρόσωπα αυτά και τους ρόλους που κάθε φορά παίζουν, νομίζοντας πως αν τους μοιάσουμε θα έχουμε καταφέρει κάτι σημαντικό.
Από την δική μου πλευρά καταρχάς τα πρότυπά μου ανντλούνται κυρίως από το οικογενειακό μου περιβάλλον, καθώς μπορεί να είναι η μόνη αυθεντική πηγή προτύπων. Έτσι συμβαίνει και με εμένα που θεωρώ ως πρότυπο την μαμά μου. Αυτό συμβαίνει, γιατί κάποια στοιχεία του χαρακτήρα της, τα θαυμάζω και παρόλο που πολλές φορές διαφωνούμε διαπιστώνω ότι μόνο θετική επιρροή έχει επάνω μου, καθώς γίνομαι πιο ώριμη και ολοκληρωμένη. Είναι ένα πρότυπο που μπορώ με αυτό να πορεύομαι να δημιουργώ τον δικό μου χαρακτήρα. Τα κριτήρια με τα οποία επέλεξα την μητέρα μου ως πρότυπο είναι γιατί θεωρώ πως το κάθε πρότυπο πρέπει να επιλέγεται μόνο βάσει ηθικών χαρακτηριστικών και προτερημάτων, που θα αποτελέσουν το εργαλείο για μια ευτυχισμένη ζωή.!

Φωτεινή Κανελλοπούλου Α2

Σχολιάστε

Top