Ξαναθυμόμαστε τα ζευγαράκια των αριθμών, κάνοντας κατασκευές!

Κατασκευή από τη μαθήτρια Αργυρώ Χ.

Κατασκευή από τη μαθήτρια Αργυρώ Χ.

ζευγαρακια από την Αναστασια Σ.

ζευγαράκια από την Αναστασία Σ.

ζευγαρακια των αριθμων απο τον Γιαννη Σ.

ζευγαράκια των αριθμών από τον Γιάννη Σ.

κατασκευή από τον Ασότ Γ.

κατασκευή από τον Ασότ Γ.

Στήλη: Β2.