Χημεία Α επαλ

Ακροστιχίδες: Θρανίο

0

Θράσος έχουν τα παιδιά Ρόδα τσάντα και η κοπάνα στα μυαλά Αυτή η ζωή είναι βαρετή Νιώθω σαν αν έχω πνιγεί Ιόντα μαθαίνω στη Χημεία [...]