5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

0

  Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΜΝΑΕ εκπονήθηκε η παρακάτω δράση με τίτλο: «Εκφραζόμαστε και προκαλούμε τις αισθήσεις.» 1η Δράση Υπεύθυνος καθηγητής: Αντώνης Αρχοντής, υποδιευθυντής 4ου ΕΠΑΛ Πειραιά . Δημιουργήσαμε μία κατασκευή που έχει ως ….

2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

0

Λήψη αρχείου