Δίχως εικόνα

Ρωτώντας τους μέντορες- Χρήση καινοτόμων προγραμμάτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μαθητών

 Στα πλαίσια του προγράμματος της  Ετήσιας Δράσης : «Ρωτώντας τους μέντορες- Χρήση καινοτόμων προγραμμάτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μαθητών» που υλοποιήθηκε στο σχολείο [...]

Δίχως εικόνα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης «Διαφορετικότητα: Μαθαίνουμε να ζούμε  μαζί», πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας, μεταξύ άλλων, δράσεις όπως: -Βιωματική δράση, στις 28/3/24, με τους μαθητές της [...]