Δίχως εικόνα

Δημιουργία «καμβά» με αναρτήσεις των μαθητών για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στα πλαίσια του μαθήματος Εργαστήρια Δεξιοτήτων με ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη και ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου με [...]

Δίχως εικόνα

Ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσω ενδοσχολικών δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο της δράσης <<Ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσω ενδοσχολικών δραστηριοτήτων>>, οι μαθητές της Α” Γυμνασίου του σχολείου μας έκαναν ζωγραφιές [...]

Δίχως εικόνα

Καλλιτεχνικές δημιουργίες για τα Βυζαντινά μνημεία της Άρτας από τους μαθητές

Στα πλαίσια του προγράμματος  «Μαθαίνω και προβάλλω την ομορφιά της πόλης μου ερευνώντας τα Βυζαντινά μνημεία της» οι μαθητές της Β΄τάξης ζωγράφισαν τα μνημεία της. [...]

Δίχως εικόνα

Διαδραστικός Χάρτης με τα Βυζαντινά Μνημεία της Άρτας – Παρουσίαση των Μνημείων σε μορφή accordion

Στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνω και προβάλλω την ομορφιά της πόλης μου ερευνώντας τα Βυζαντινά μνημεία της» οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου έφτιαξαν: α) Διαδραστικό [...]

Δίχως εικόνα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω και προβάλλω την ομορφιά της πόλης μου ερευνώντας τα Βυζαντινά μνημεία της»

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε για το σχολικό έτος 2022-23 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:  «Μαθαίνω και προβάλλω την ομορφιά της πόλης μου ερευνώντας τα Βυζαντινά μνημεία της» [...]