Διαπιστώσεις που μας προβλημάτισαν…

ΑΠΟ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - Φεβ• 24•21
Διαπιστώσεις που μας προβλημάτισαν…

Διαπιστώσεις που μας προβλημάτισαν…

Οι νέες τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση επέφεραν και συνεχίζουν να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Νέα επαγγέλματα δημιουργούνται, για τα οποία απαιτούνται   νέες δεξιότητες. Πολλές από τις σημερινές χρήσιμες γνώσεις ίσως θα είναι άχρηστες αύριο, ενώ άλλες θα πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε να γίνουν χρηστικές. Επομένως ο αυριανός άνθρωπος έχει ανάγκη από ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του μέλλοντος.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικός λοιπόν ο ρόλος της σύγχρονης εκπαίδευσης, αφού καλείται να προετοιμάσει τους  μαθητές για μια πραγματικότητα που αλλάζει διαρκώς και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. Βασικός στόχος της δεν μπορεί να είναι πλέον η στείρα απομνημόνευση γνώσεων, οι οποίες άλλωστε είναι πια προσιτές στον καθένα μέσω των νέων τεχνολογιών, αλλά η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, με τις οποίες το άτομο θα μπορεί αφενός να μετασχηματίζει τις γνώσεις που ήδη έχει και αφετέρου να δημιουργεί νέες γνώσεις και να αποκτά νέες δεξιότητες. Έτσι θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά.
Ο σημερινός άνθρωπος πρέπει μεταξύ άλλων δεξιοτήτων:

  • να ξέρει πώς να μαθαίνει διαρκώς
  • να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά και να αντιμετωπίζει ποικίλες καταστάσεις με ευελιξία και προσαρμοστικότητα
  • να εργάζεται ομαδικά με ισχυρή αίσθηση ευθύνης, για την επίτευξη κοινών στόχων

Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που δίδουν έμφαση:

  • στην κριτική και δημιουργική σκέψη
  • στις  ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές
  • στη βιωματική και επικοινωνιακή διάσταση της διδασκαλίας
  • στις  στρατηγικές που στηρίζονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής

Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται και η ανθρωπιστική διάσταση της διδακτικής εργασίας. Ανησυχητικά φαινόμενα όπως η βία, ο πολιτικός και θρησκευτικός φανατισμός, η απάνθρωπη, χωρίς όρια και ηθικούς φραγμούς εκμετάλλευση των αδυνάτων υποβαθμίζουν τη ζωή μας και δείχνουν ότι βασικός στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι όχι μόνο ο άνθρωπος που αποκτά γνώσεις αλλά και ο  άνθρωπος – μέλος της κοινωνίας.

  • ο άνθρωπος που είναι σε θέση να συμβιώνει αρμονικά με τους συνανθρώπους του με αμοιβαίο σεβασμό, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα στο διαφορετικό
  • ο άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στα κοινά, με δημοκρατικά φρονήματα και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

…και μας οδήγησαν σε δράση…

Εκπαιδευτικοί του 4ου Γ/σίου Πετρούπολης συμμετέχουν σε δράση ΚΑ1 του Erasmus+, που υλοποιείται με την υποστήριξη του ΙΚΥ και τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., παρακολουθώντας τρεις κύκλους σεμιναρίων που άπτονται των νέων τεχνολογιών και της ανάγκης σύγχρονης, συνεργατικής αντιμετώπισης του αναγκών που προκύπτουν για το σχολείο του 21ου αιώνα.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ μπορεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες πολλές ευκαιρίες για  επιμόρφωση. Σε ό,τι αφορά τη Σχολική Εκπαίδευση, διαθέτει δύο δράσεις:

●Τη βασική δράση ΚΑ1 η οποία προσφέρει σε στελέχη σχολικών μονάδων και σε προσωπικό τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών που είναι επικεφαλής Εθνικής Κοινοπραξίας την ευκαιρία να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα.
●Τη βασική δράση ΚΑ2 η οποία αφορά στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο τίτλος του σχεδίου μας:

“Νοιάζομαι, σέβομαι, συνεργάζομαι, συμμετέχω στις εξελίξεις”: Μαθήματα ζωής στο σχολείο “του αύριο” με στόχο τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη της Ευρώπης.

“Respect, care, cooperate, participate in European developments”: Life lessons in “tomorrow’s” school in order to build the conscious citizen of Europe.

Ο στόχος μας:

Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για καινοτόμους μεθόδους με αποδεδειγμένα μαθησιακά αποτελέσματα, οι οποίες ενεργοποιούν τους μαθητές, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητά τους, ενδυναμώνουν την προσωπικότητά τους και εφοδιάζουν τις ευαίσθητες ψυχές τους με ανθρωπιστικές αξίες και δημοκρατικό ήθος.

 

Οι τρεις κινητικότητες:

Στη Σεβίλλη από 27/1/2020 έως 31/1/2020 δύο εκπαιδευτικοί μας παρακολούθησαν δομημένο σεμινάριο με τίτλο  “Techniques of drama and self expression in education” και θέμα τη χρήση δραματικών τεχνικών στη διδακτική πράξη.

Στη Φλωρεντία η Διευθύντρια του σχολείου κ. Αναστασία Μπότσαρη συμμετείχε σε σεμινάριο από 17/2/2020 έως 22/2/2020  με τίτλο “Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach” και θέμα την εφαρμογή των πρακτικών της Ενσυνειδητότητας/Mindfulness στη σχολική πραγματικότητα.

Στη Φλωρεντία από 17/2/2020 έως 22/2/2020 δύο εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο “Flipped Classroom” και ενημερώθηκαν για τη μέθοδο διδασκαλίας της “ανεστραμμένης τάξης” και τα αντίστοιχα διαδικτυακά εργαλεία.

Τα σεμινάρια αποτέλεσαν μια ξεχωριστή, αξιόλογη εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι:

Ενημερώθηκαν για καινοτόμους εκπαιδευτικές μεθόδους που εφοδιάζουν τα παιδιά, τους μελλοντικούς Ευρωπαίους πολίτες, με δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, δημοκρατικό ήθος και σεβασμό για τη διαφορετικότητα.

Εξοικειώθηκαν με εργαλεία που ανανεώνουν τη διδακτική πράξη και εξασκήθηκαν σε τεχνικές διαχείρισης ομάδων και καλές πρακτικές που:
● αναπτύσσουν τις συναισθηματικές, επικοινωνιακές και μαθησιακές ικανότητες των παιδιών.
● κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα.
● ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη δημιουργικότητα.
● ενδυναμώνουν την προσωπικότητα των μαθητών εμπλουτίζοντάς την με ανθεκτικότητα και αισιοδοξία.
● ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους διευρύνοντας την χρήση της ΤΠΕ.
● δημιουργούν ομαδοσυνεργατικό κλίμα στην τάξη με αποτέλεσμα να υποστηρίζεται η προσπάθεια όλων των μαθητών.

Συνεργάστηκαν με Ευρωπαίους συναδέλφους τους και αντάλλαξαν μαζί τους εμπειρίες, σκέψεις, απόψεις για το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης.

 

Σχολιάστε

Top