Ενδοσχολική ημερίδα παρουσίασης του Σχεδίου Erasmus+

ΑΠΟ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - Φεβ• 24•21

Παρουσίαση του προγράμματος

Σε  ενδοσχολική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11/9/2020  στον χώρο της βιβλιοθήκης, παρουσιάστηκαν οι τρεις κινητικότητες του προγράμματος ERASMUS+ KA1  που υλοποιεί το σχολείΕικόνα1ο μας: εμπειρίες, γνώσεις, καινοτόμοι μέθοδοι και εργαλεία, εφαρμογή τους στη σχολική πρΕικόνα3αγματικότητα.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών του

σχολείου, στην οποία διευκρινίστηκαν περισσότερο ορισμένες πτυχές των καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και έγινε λεπτομερέστερη αναφορά σε επι

μέρους θέματα αναφορικά με αυτές. Επίσης προγραμματίστηκαν νέες δράσεις για την πληρέστερη διάχυση  των αποτελεσμάτων του προγράμματος, οπωσδήποτε μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών που επέφερε η πανδημία του Co vid 19.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην  ιστοσελίδα

Εικόνα4

του προγράμματος : https://4gypeterasmuska1.etsouknaki.sites.sch.gr/

Σχολιάστε

Top