Στήλη 'Κινητικότητα 2: Flipped classroom'

Το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης (Flipped classroom)

Flipped classroom  Φλωρεντία  17/2/20-22/2/20 Μια εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας, για τον καιρό της τηλεκπαίδευσης Στην εκπαιδευτική διαδικασία επιχειρείται η αναζήτηση και […]

συνέχεια »

Εργαλεία για την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης

συνέχεια »

Jigsaw classroom

Είναι μία μέθοδος συνεργατικής μάθησης που σχεδιάστηκε από τον Elliot Aronson (1978) και τροποποιήθηκε από τον Robert Slavin (1990). Όπως […]

συνέχεια »
Top