τσιικνοπεμτη

Τσικνοπέμπτη

Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης  είναι η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, περίοδος που οι άνθρωποι προετοιμάζονται για την μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Η Τσικνοπέμπτη δίνει  την [...]