Σχολικός εκφοβισμός

Η μετάβαση των παιδιών από την οικογένεια στο οργανωμένο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου και η προσπάθεια ένταξής τους σε ομάδες συνομηλίκων, αποτελεί μια δύσκολη περίοδο με [...]

Χωρίς εικόνα

Το παπάκι πάει…

Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα με τίτλο «Το Παπάκι Πάει..» Το συγκεκριμένο [...]