Η εκπαίδευση ως δικαίωμα

Η σχολική αργία των Τριών Ιεραρχών μπορεί να καταργήθηκε αλλά  εμείς, καθηγητές και μαθητές, περάσαμε ένα ευχάριστο και εποικοδομητικό δίωρο. Καθώς οι Τρεις Ιεράρχες είναι προστάτες των γραμμάτων, εμείς μέσα από ένα παιχνίδι μιλήσαμε για την εκπαίδευση ως δικαίωμα και τη συνδέσαμε με διάφορα θέματα.

Την πρώτη ώρα παίξαμε ένα ομαδικό παιχνίδι. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες ίσων ατόμων. Στη συνέχεια ένα άτομο από την κάθε ομάδα σηκωνόταν και έπαιρνε μια τυχαία κάρτα, η οποία συνέδεε την εκπαίδευση με ένα θέμα. Το άτομο αυτό επέστρεφε στην ομάδα του και έπρεπε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να περιγράψει το θέμα της κάρτας ζωγραφίζοντας και χωρίς να μιλάει. Όταν η ομάδα έβρισκε το θέμα της κάρτας τότε έπαιρναν ένα πόντο. Για παράδειγμα, αν είχαν το θέμα Αθλητισμός και Εκπαίδευση, ο παίκτης που είχε πάρει την κάρτα έπρεπε να σχεδιάσει κάτι σχετικό με αυτό για να μπορέσουν να το βρουν οι υπόλοιποι παίκτες. Αν το έβρισκαν και ήταν μέσα στον χρόνο, κερδίζανε έναν πόντο.

Την δεύτερη ώρα μιλήσαμε για το περιεχόμενο της κάθε κάρτας με έναν διαφορετικό τρόπο. Πρώτα καθίσαμε σε έναν κύκλο. Έπειτα, η καθηγήτρια μας ρώτησε αν είχαμε κάποιο άγνωστο θέμα για να το συζητήσουμε. Αφού μας έλυσε όλες τις απορίες, μοίρασε στον καθένα από μια κάρτα. Η καθηγήτρια μας έδωσε λίγο χρόνο για να διαβάσουμε την κάρτα που μας δόθηκε και να παρουσιάσουμε το θέμα της στην τάξη. Ο καθένας έπρεπε να μιλήσει για ένα λεπτό. Για παράδειγμα, αν κάποιος είχε το θέμα δωρεάν εκπαίδευση, τότε έπρεπε να περιγράψει το θέμα αυτό με δικές του ιδέες ή με την βοήθεια της κάρτας μιλώντας  για να ένα λεπτό συνεχόμενα.

Τελικά, παρόλο που η κατάργηση της σχολικής αργίας δυσαρέστησε τους μαθητές, αποδείχτηκε ότι με δύο απλά παιχνίδια η μέρα αυτή μπορεί να γίνει ευχάριστη ακόμα και στο σχολείο.

Βασιλική Πούπουζα

Κυριακή Τσιάκου

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης