ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δάσκαλοι

 1. Χρυσανθακοπούλου Αναστασία, διευθύντρια
 2. Γιαννακόπουλος Ιωάννης, υποδιευθυντής
 3. Βερμές Ηλίας
 4. Γιαννακοπούλου Μαρία
 5. Κανελλοπούλου Παναγιώτα
 6. Διονυσοπούλου Ουρανία
 7. Κυριακοπούλου Μαρία
 8. Μαρινοπούλου Χαρίκλεια
 9. Παπαχριστοφίλου Ευστάθιος
 10. Κάββουρα Βασιλική
 11. Καράμπελα Αργύρη
 12. Σωτηροπούλου Αικατερίνη
 13. Κοντενίδη Μαριάννα
 14. Βασιλακοπούλου Αικατερίνη
 15. Αχτύπη Κωνσταντίνα
 16. Χατζαβερίδου Κυριακή

 

Ειδικότητες

 1. Μοσχόβου Αικατερίνη
 2. Γκιντζίρη Άννα
 3. Βούρτση Κανέλλα
 4. Βασιλείου Στυλιανός
 5. Πικέα Χαραλαμπία
 6. Χαλαμπάκη Βαΐα
 7. Μπουτέτσιου Ελευθερία
 8. Σακελλαρίου Παναγιώτα

 

 

 

Top