Στήλη: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Δ ΤΑΞΗ


Το Ερωτηματολόγιο της Ανακύκλωσης!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιούργησαν το ερωτηματολόγιο της Ανακύκλωσης…. Μπορείτε κι εσείς να το κατεβάσετε και να το συμπληρώσετε!


Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών

Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών είναι σημαντική τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας όσο για την προστασία του


Ανακύκλωση Μπαταριών

Εκτός από τις συσκευασίες που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, μπορούμε και ΠΡΕΠΕΙ να ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες όλων των


Δεν πετάω – Ανακυκλώνω!!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης έψαξαν, ενημερώθηκαν και μας παρουσιάζουν πληροφορίες για την Ανακύκλωση. Όλοι μπορούμε να


Ανακυκλώνουμε και προστατεύουμε το περιβάλλον!!!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ τάξης του σχολείου μας, μας τονίζουν πόσο σημαντική είναι η Ανακύκλωση με καλλιτεχνικό

Top