Στήλη: ΦΥΣΗ


Φτιάχνω αφίσα εναντίον της ρύπανσης των θαλασσών και υπέρ της καθαρότητας των ακτών!

  Γιάννης Γεωργούλης,  Ε΄τάξη Αγγελική Γαλανοπούλου Μαρία Ασημακοπούλου


Απειλούμενα είδη πουλιών

Top