Τα παιδιά δημιουργούν!!

Οι μαθητές του σχολείου μας δημιούργησαν υπέροχες κατασκευές στο μάθημα των Εικαστικών!


Δράση Etwinning – Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Safe, Safer, the Safest

Στο πλαίσιο της δράσης Etwinning, το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα safe, Safer, the Safest σε συνεργασία με άλλα 12


Εικαστικές δημιουργίες στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην 3η Ολυμπιακή εβδομάδα


Δράση για τη διαφορετικότητα


«Τα Δικαιώματα των παιδιών»- εργασία των μαθητών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων


Η ώρα της Πληροφορικής!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου δημιούργησαν υπέροχες εργασίες στο μάθημα της πληροφορικής. Πατήστε στις εικόνες για να τις

Top