Η δίοδος Ρ-Ν

video https://ed.ted.com/on/YFDBuw73   Στην ηλεκτρονική, η δίοδος είναι ένα στοιχείο που περιορίζει τη κατευθυντήρια ροή των φορέων αγωγιμότητας (charge carriers). Ουσιαστικά, η δίοδος επιτρέπει στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει [...]

cropped-analog-elec1.jpeg

Πλήρης ανόρθωση

Διπλή ανόρθωση με δυο (2) διόδους Μια λύση για να αυξηθεί το ποσοστό αυτό, θα είναι να προστεθεί μια δεύτερη δίοδος στο κύκλωμα η οποία [...]