Εθελοντισμός: Ανάγκη και απαίτηση της εποχής μας «Αγάπα τον πλησίον σου…»

Εθελοντισμός: Ανάγκη και απαίτηση της εποχής μας
«Αγάπα τον πλησίον σου…»
Οθμάνι Κατερίνα, Κελαϊδίτη Θάλεια, Μυλοπτέρη Αφροδίτη

Σε μια εποχή άκρατου εγωκεντρισμού, υπέρμετρης υστεροβουλίας και κρίσης των κοινωνικών αξιών, όπου οι περισσότεροι πασχίζουν για το προσωπικό τους συμφέρον ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή του ανθρώπου. Ο εθελοντισμός ως πράξη αποτελεί στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, γενναιοδωρία, καλοσύνη και κοινωνική προσφορά. Οι εθελοντές με την ανιδιοτελή δράση τους αναλαμβάνουν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο αναζωπυρώνοντας την ελπίδα και στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ανθρωπιάς.
Εκτός από τους απλούς εθελοντές σημαντική δράση κοινωνικής προσφοράς αναπτύσσουν, εξίσου, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Πρόκειται για σωματεία και ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται για την επίτευξη κοινωφελών σκοπών. Στις οργανώσεις αυτές συμμετέχουν μέλη που προσφέρουν τη βοήθειά τους χωρίς αμοιβή. Τα έσοδα τέτοιου είδους οργανώσεων προέρχονται συνήθως από δωρεές και εράνους και παραμένουν στην οργάνωση.
Πολλές είναι οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στις μέρες μας που έχουν παγκόσμια ακτινοβολία. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, καθώς και ο Ερυθρός Σταυρός, αποτελούν διεθνείς ενώσεις γιατρών που έχουν ως κύριο στόχο την περίθαλψη τραυματιών κι αιχμαλώτων πολέμου.
Η Unicef έχει έδρα σε παραπάνω από 200 χώρες και παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε παιδιά και μητέρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Την κοινωνική ανισότητα έρχεται να αντιμετωπίσει άλλη μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η Action aid. Επίσης, ο Ο.Η.Ε (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών), καθώς και η Unesco εντάσσονται στην κατηγορία των κοινωφελών οργανώσεων που έχουν ως στόχο την επικράτηση διεθνούς ειρήνης και οικουμενικής ευημερίας. Υπάρχουν, επιπλέον, μη κυβερνητικά σωματεία που δίνουν πολύπλευρο αγώνα για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η WWF, η οποία εδρεύει σε περισσότερες από 100 χώρες και απαρτίζεται από επιστήμονες και εθελοντές πολίτες. Τέλος, η Greenpeace μετρά πάνω από 3.000.000 υποστηρικτές και συνεχίζει τη δράση της από το 1980 έως και σήμερα.

Ουσιαστικοί λόγοι για να γίνεις εθελοντής :
1. Γνωρίζεις ανθρώπους με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές καταβολές και εργάζεσαι ως μέλος μιας ομάδας.
2. Αναπτύσσεις νέες δεξιότητες και διευρύνεις τις γνώσεις σου.
3. Μαθαίνεις να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις και κατανοείς καλύτερα τους συμπολίτες σου.

Συνοψίζοντας, ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους ανεξάρτητα από την κοινωνικό-οικονομική μας κατάσταση. Ενισχύει την ενεργό συμμετοχή, ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και νοηματοδοτεί τη ζωή μας.
Μας αφορά όλους!!!

εθελοντισμος 2

Σχολιάστε

Top