ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : ο μεγάλος Μακεδόνας στρατηλάτης

Ο πατέρας  του Αλέξανδρου Φίλιππος Β ‘ είχε ως στόχο να ενώσει όλες τις ελληνικές πόλεις έτσι ώστε να γίνει […]

συνέχεια »
Top