Εθελοντισμός : το ζητούμενο της εποχής μας;

Ο εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιο κοινωφελή σκοπό. Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη  και […]

συνέχεια »
Top