΄Οχι στη βία και τον εκφοβισμό!!!

Υπάρχουν διάφορα είδη βίας και εκφοβισμού : Λεκτική βία: Η λεκτική βία χρησιμοποιείται κυρίως από έφηβους. Συνήθως είναι κάποια βρισιά […]

συνέχεια »
Top