Η γλώσσα του υπολογιστή

Ο υπολογιστής είναι μια ψηφιακή μηχανή .Αυτό συμβαίνει διότι, μπορεί  να χειριστεί μόνο δύο καταστάσεις , την κατάσταση στην οποία […]

συνέχεια »
Top