ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Δαλαμπίρα Βάσω Γ2
Καπέλλι Άλμα Γ2
Καραίσκου Μαρία Γ2
Κωνσταντινίδου Σιμόνα Γ3
Τσερκέζη Αργυρώ Γ3
Κυρία Μαρία Β1
Ξανθοπούλου Πηνελόπη Β2
Πατέλη Άννα Β2
Σαββίδου Λαρίσα Β2
Λουκάνη Μαρία Β4
Παπακωστόπουλος Μάξιμος Β4
Παπουτσή Νικολέτα Β4
Σαμαρά Γιαννούλα Β4
Κοσμίδης Παύλος Β4
Τσίμα Στέλλα Β4
Παπαδάκης Δημήτριος Γ1
Top