Έργα μαθητών

Παρουσιάζουμε έργα μαθητών σχετικά με το Πάσχα  που επιμελήθηκε η καθηγήτρια  κ. Δαβράδου Βάλλια στο πλαίσιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών:

Top