1

Δράση εθελοντισμού

Μια ακόμα όμορφη δράση Εθελοντισμού υλοποιήθηκε στο πάρκο της Νικόπολης στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Περιβαλλοντικού Δικτύου «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία – Ενεργός Πολίτης στον [...]