Δίχως εικόνα

Καλή σχολική χρονιά!

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έναρξη νέου σχολικού έτους. Ώρα προσέλευσης στο σχολείο 10:00 . Αγιασμός, διανομή βιβλίων και προογράμματος.