Δίχως εικόνα

Η Λέπρα

0

Λήψη αρχείου

Δίχως εικόνα

Νόσος του Χάνσεν- Λέπρα

0

Λήψη αρχείου

Δίχως εικόνα

Ισπανική γρίπη στην Ελλάδα

0

Λήψη αρχείου

Δίχως εικόνα

Χολέρα

0

Λήψη αρχείου

Δίχως εικόνα

Ο λοιμός των Αθηναίων

0

Λήψη αρχείου

Δίχως εικόνα

Ισπανική Γρίπη

0

Λήψη αρχείου