Χωρίς εικόνα

Χολέρα

Λήψη αρχείου

Χωρίς εικόνα

Ο λοιμός των Αθηναίων

Λήψη αρχείου

Χωρίς εικόνα

Ισπανική Γρίπη

Λήψη αρχείου