Ο χειμώνας μέσα από την τέχνη…

Παρατηρώ τους παρακάτω διάσημους  πίνακες, διαλέγω τον αγαπημένο μου και ζωγραφίζω τον δικό μου χειμώνα….   Kandinsky   Μονέ   Rembrandt   Vincent Van Gogh ....